จริงใจ

ภาษาอังกฤษ


v be sincere
ความหมายเหมือนกับ: บริสุทธิ์ใจ , สุจริตใจ
คำที่เกี่ยวข้อง: be frank , be candid , be honest
คำตรงข้าม: หลอกลวง , โกหก , ปลิ้นปล้อน
ตัวอย่างประโยค: ถ้าเราจริงใจกับคนอื่นเราก็หวังว่าคนอื่นจะจริงใจกับเรา