จริงจัง

ภาษาอังกฤษ


adv seriously
ความหมายเหมือนกับ: จริงๆ , แท้จริง , แน่แท้
คำที่เกี่ยวข้อง: extremely , earnestly
คำตรงข้าม: ล้อเล่น , เล่นๆ
ตัวอย่างประโยค: ตลาดแรงงานทางด้านซอฟต์แวร์ในประเทศไทยยังไม่ได้ถูกใช้งานอย่างจริงจัง
v be serious
ความหมายเหมือนกับ: แน่แท้
คำที่เกี่ยวข้อง: be earnest
คำตรงข้าม: เล่นๆ
ตัวอย่างประโยค: เขาจริงจังกับทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิต