จริง

ภาษาอังกฤษ


adv really
คำอธิบาย: เป็นอย่างนั้นแน่แท้ ไม่กลับเป็นอย่างอื่น เช่น ข้อนี้เป็นความจริง
ความหมายเหมือนกับ: แน่แท้ , แน่นอน , แท้จริง , จริงๆ
คำที่เกี่ยวข้อง: truly , indeed
คำตรงข้าม: เท็จ , โกหก , หลอกลวง
ตัวอย่างประโยค: ภาพยนตร์เรื่องนี้วิเศษจริง แต่มันทำให้ชาวบ้านเข้าใจผิดคิดว่าคอมพิวเตอร์ทำได้ทุกสิ่งทุกอย่าง
adj real
ความหมายเหมือนกับ: แท้
คำที่เกี่ยวข้อง: true , actual , authentic , genuine
คำตรงข้าม: ปลอม
ตัวอย่างประโยค: ถึงแม้จะเป็นซีพียูจำลองก็ต้องกำหนดให้เหมือนของจริง

คำที่มี "จริง" ในคำ


จริงอยู่ adv in fact
คำอธิบาย: คำที่ใช้ขึ้นต้นประโยค แสดงความยืนยันข้อความที่กล่าวมาแล้วข้างหน้า, ถ้าใช้ลงท้ายประโยคและมีคำว่าแต่ตามมา เป็น จริงอยู่…แต่ แสดงว่ามีข้อความขัดแย้งกับประโยคหลัง
ความหมายเหมือนกับ: ที่จริงแล้ว , จริงๆ แล้ว
ตัวอย่างประโยค: จริงอยู่ที่ทั้งคู่เป็นเพื่อนกัน แต่เรื่องจีบสาวก็ตัวใครตัวมัน

จริงจัง adv seriously
ความหมายเหมือนกับ: จริงๆ , แท้จริง , แน่แท้
คำตรงข้าม: ล้อเล่น , เล่นๆ
ตัวอย่างประโยค: ตลาดแรงงานทางด้านซอฟต์แวร์ในประเทศไทยยังไม่ได้ถูกใช้งานอย่างจริงจัง

จริงจัง v be serious
ความหมายเหมือนกับ: แน่แท้
คำตรงข้าม: เล่นๆ
ตัวอย่างประโยค: เขาจริงจังกับทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิต

จริง adv really
ความหมายเหมือนกับ: จริง , แน่ๆ , แน่นอน
คำตรงข้าม: เล่นๆ
ตัวอย่างประโยค: การฉายรังสีบริเวณมดลูกขณะตั้งครรภ์ ควรกระทำเมื่อแพทย์เห็นว่าจำเป็นจริงๆ เท่านั้น

จริงใจ v be sincere
ความหมายเหมือนกับ: บริสุทธิ์ใจ , สุจริตใจ
คำตรงข้าม: หลอกลวง , โกหก , ปลิ้นปล้อน
ตัวอย่างประโยค: ถ้าเราจริงใจกับคนอื่นเราก็หวังว่าคนอื่นจะจริงใจกับเรา

จริงๆ แล้ว adv in fact
ความหมายเหมือนกับ: ที่จริงแล้ว

จริงๆ แล้ว adv in fact
ความหมายเหมือนกับ: ความจริง , ที่จริง , ที่แท้

ตัวจริง n life-size
คำตรงข้าม: ตัวปลอม
ตัวอย่างประโยค: มีรูปเขาขนาดตัวจริงอยู่ในห้องโถง

ตัวจริง n on ground player
คำอธิบาย: นักกีฬาตัวจริงที่ทำการแข่งขัน
คำตรงข้าม: ตัวสำรอง
ตัวอย่างประโยค: นักฟุตบอลที่เป็นตัวจริงกำลังฝึกซ้อมอยู่ในสนาม

ตามความเป็นจริง adv actually
ความหมายเหมือนกับ: ตามจริง
คำตรงข้าม: โกหก , เท็จ
ตัวอย่างประโยค: กรุณากรอกรายการต่างๆ ตามความเป็นจริง

กล่าวเกินจริง v exaggerate
ความหมายเหมือนกับ: พูดเกินจริง
คำตรงข้าม: กล่าวตามจริง
ตัวอย่างประโยค: ฉันไม่ได้กล่าวเกินจริงแต่อย่างใด

เผชิญความจริง v confront the truth
คำอธิบาย: ยอมรับในสิ่งที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน
ความหมายเหมือนกับ: สู้กับความจริง
ตัวอย่างประโยค: ผู้ที่ปรับตัวได้ดีจะเผชิญความจริงอย่างกล้าหาญ โดยไม่พยายามบิดเบือนความจริงต่อผู้อื่น

ข้อมูลจริง n correct information
คำอธิบาย: ข้อมูลที่ได้รับจากประสบการณ์จริง หรือประสบด้วยตนเอง
ตัวอย่างประโยค: เมื่อจะเขียนเรื่องที่เกิดในต่างประเทศ นักเขียนควรจะเดินทางไปเก็บข้อมูลจริง

ชีวิตจริง n real life
คำอธิบาย: การดำเนินชีวิตในความเป็นจริงที่มิได้สร้างขึ้น
ตัวอย่างประโยค: เขาแสดงได้สมจริงจนดูราวกับว่าเป็นชีวิตจริงของเขา

ในความเป็นจริง adv in fact
ตัวอย่างประโยค: ในความเป็นจริงเราไม่มีสิทธิ์ที่จะเรียกร้องสิ่งใดๆ

อย่างจริงใจ adv sincerely
คำตรงข้าม: อย่างเสแสร้ง
ตัวอย่างประโยค: ผู้นำต้องให้ความนับถือลูกน้องอย่างจริงใจ

อย่างจริงจัง adv seriously
ความหมายเหมือนกับ: อย่างเคร่งครัด
ตัวอย่างประโยค: ตลาดแรงงานทางด้านซอฟต์แวร์ในประเทศไทยยังไม่ได้ถูกใช้งานอย่างจริงจัง

อย่างแท้จริง adv actually
ตัวอย่างประโยค: การทำลายอาวุธนิวเคลียร์มีส่วนช่วยสร้างสันติภาพอย่างแท้จริงขึ้นบนผืนพิภพนี้

แท้ที่จริง adv as a matter of fact
ความหมายเหมือนกับ: อันที่จริง , ตามที่จริง
ตัวอย่างประโยค: สิ่งที่พวกเขากำลังใช้งานอยู่นั้น แท้ที่จริงมันก็คือปัญญาประดิษฐ์นั่นเอง

น้ำใสใจจริง n sincerity
คำอธิบาย: จิตใจที่แท้จริง
ความหมายเหมือนกับ: ความจริงใจ
ตัวอย่างประโยค: ผมงงเป็นไก่ตาแตก ยอมรับในน้ำใสใจจริงของเขาจนพูดอะไรไม่ออก

สมจริง adv truthfully
คำอธิบาย: ควรถือได้ว่าเป็นจริง
ความหมายเหมือนกับ: เหมือนจริง , น่าเชื่อถือ
ตัวอย่างประโยค: เขามักหาเหตุผลและหลักฐานต่างๆ มากล่าวอ้างอย่างสมจริง จนผู้ฟังรู้สึกคล้อยตาม

เห็นจริง v be convinced
ตัวอย่างประโยค: หม่อมฉันไปตรวจดูก็เห็นจริงตามเขาบอก

รู้แจ้งเห็นจริง v have a thorough knowledge
ตัวอย่างประโยค: คราวนี้ล่ะ เราจะได้รู้แจ้งเห็นจริงกันว่าใครเป็นอย่างไร

อย่างเป็นจริงเป็นจัง adv really
ความหมายเหมือนกับ: จริงจัง , เป็นล่ำเป็นสัน
ตัวอย่างประโยค: รัฐบาลจะต้องมีมาตรการเสริมในเชิงประหยัดพลังงานต่างๆ อย่างเป็นจริงเป็นจังอีกครั้ง

แท้จริง conj in fact
ความหมายเหมือนกับ: โดยความเป็นจริง , ตามที่เป็นจริง
ตัวอย่างประโยค: การชำระหนี้ภาคเอกชนของรัฐบาลนั้นนักวิเคราะห์ให้ความเห็นว่าแท้ จริงแล้วมาตรการดังกล่าวเป็นเพียงการแก้ปัญหาเฉพาะปลายเหตุเท่านั้น

แท้จริง adv truly
ความหมายเหมือนกับ: แท้ๆ , จริงๆ
ตัวอย่างประโยค: ประชาชนต้องการนักการเมืองที่มีความตั้งใจเข้ามาทำงานให้ชาติบ้านเมืองอย่างแท้จริง

แน่จริง v be great
ความหมายเหมือนกับ: เก่ง , เจ๋ง , เยี่ยม
ตัวอย่างประโยค: ถ้าเจ้าพ่อแน่จริงเจ้าพ่อน่าจะทำให้ฝนตกต้องตามฤดูกาลได้

คนจริง n serious person
คำอธิบาย: ผู้ที่ทำอะไรทำจริงโดยไม่ย่อท้อ, คนที่พูดจริงทำจริง
ตัวอย่างประโยค: เขาเป็นคนจริง ถ้าคิดจะทำอะไรแล้วต้องทำให้ได้

ค่าความจริง n truth-value
ตัวอย่างประโยค: วรรณกรรมที่ดีต้องมีลักษณะที่จะน้อมใจผู้อ่าน ผู้ดู ผู้ฟัง ให้บังเกิดความรู้สึกลึกซึ้งถึงค่าความจริง คือ ความดีงามให้ฝังอยู่ในจิตใจได้ถาวรยาวนาน

ความสัตย์จริง n truth
ความหมายเหมือนกับ: ความจริง
ตัวอย่างประโยค: เราสรรเสริญโสกราตีสที่ยอมตายเพื่อความสัตย์จริง เราประณามเทวทัตและจูดาสว่างเป็นมนุษย์ไร้สัจจะและเป็นผู้ทรยศ

เอาจริง v be strict
คำอธิบาย: ถือเป็นเรื่องจริงจัง
ความหมายเหมือนกับ: เอาจริงเอาจัง , เข้มงวด , กวดขัน
ตัวอย่างประโยค: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้สั่งให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเอาจริงกับ แกนนำของกลุ่มผู้ชุมนุมครั้งนี้รวมทั้งสอบสวนไปถึงผู้อยู่เบื้องหลังด้วย

เอาจริงเอาจัง v be serious
คำอธิบาย: ตั้งใจทำอย่างจริงจัง, ถือเอาเป็นแน่นอน
ความหมายเหมือนกับ: เอาจริง , จริงจัง
คำตรงข้าม: เหลาะแหละ
ตัวอย่างประโยค: ที่ประชุมไม่ได้เอาจริงเอาจังแต่อย่างใด

เอาจริงเอาจัง adv seriously
คำอธิบาย: เกี่ยวกับอาการที่ตั้งใจทำอย่างจริงจัง, ถือเอาเป็นแน่นอน
ความหมายเหมือนกับ: เอาจริง , จริงจัง
คำตรงข้าม: เหลาะแหละ
ตัวอย่างประโยค: ครั้งนี้เขาทำข้อสอบอย่างเอาจริงเอาจังมากกว่าครั้งที่ผ่านมา

เผาจริง v cremate
คำอธิบาย: จุดไฟเผาศพ, นำดอกไม้จันทน์ ธูป เทียน ใส่ในไฟเผาศพ
คำตรงข้าม: เผาหลอก
ตัวอย่างประโยค: ญาติสนิทของผู้ตายขึ้นไปเผาจริงกันหมดแล้ว ก็เป็นอันเสร็จพิธี

เผาจริง v cremate
คำอธิบาย: จุดไฟเผาศพ, นําดอกไม้จันทน์ ธูป เทียนใส่ในไฟเผาศพ
ความหมายเหมือนกับ: ฌาปนกิจ , ประชุมเพลิง
ตัวอย่างประโยค: ญาติพี่น้องพากันขึ้นเผาจริงหลังจากเผาหลอกเสร็จแล้ว

พูดจริงทำจริง v speak seriously
คำอธิบาย: ทำได้อย่างที่พูดไว้, รักษาคำพูดไว้โดยการกระทำจริง
ตัวอย่างประโยค: พ่อพูดจริงทำจริงไม่โกหกพวกเราหรอกเชื่อพี่เถอะ

พูดทีเล่นทีจริง v say something half jokingly
คำอธิบาย: พูดเป็นสองนัย
ตัวอย่างประโยค: เขาพูดทีเล่นทีจริงอย่างนี้เป็นประจำ จนไม่รู้ว่าอะไรจริงอะไรแกล้ง

พูดไม่จริง v lie
ความหมายเหมือนกับ: โกหก , พูดเท็จ , โป้ปด , พูดปด , โป้ปดมดเท็จ
ตัวอย่างประโยค: เขาพูดไม่จริงใครๆ ก็รู้ แต่ไม่มีใครโต้แย้งเขาได้

ตั้งใจจริง v determine
คำอธิบาย: มุ่งมั่นอย่างเป็นงานเป็นการ, ทำเป็นเรื่องเป็นราว
ความหมายเหมือนกับ: เอาจริง , เอาจริงเอาจัง , มุ่งมั่น
คำตรงข้าม: เหยาะแหยะ , เล่นๆ
ตัวอย่างประโยค: เขาตั้งใจจริงที่จะฟื้นฟูป่าให้กลับสู่สภาพเดิมให้ได้

ตั้งใจจริง adv seriously
คำอธิบาย: อย่างเป็นงานเป็นการ, อย่างเป็นเรื่องเป็นราว
ความหมายเหมือนกับ: เอาจริง , เอาจริงเอาจัง , มุ่งมั่น
คำตรงข้าม: เหยาะแหยะ , เล่นๆ
ตัวอย่างประโยค: น้องอ่านหนังสืออย่างตั้งใจจริง หวังจะสอบให้ติดคณะที่ต้องการให้ได้

เป็นจริงเป็นจัง adv seriously
ความหมายเหมือนกับ: จริงจัง , เอาจริงเอาจัง
ตัวอย่างประโยค: การประมูลภาพเขียนยังไม่เคยมีใครจัดเป็นจริงเป็นจังเพราะอยู่ในวงแคบและคนสนใจมีจำกัด

เป็นจริง v become true
ตัวอย่างประโยค: เขาพยายามทำความฝันของตัวเองให้เป็นจริงด้วยการสนใจในวิชาวิทยาศาสตร์เพราะเห็นว่าเป็นวิชาที่เป็นพื้นฐานที่สำคัญ

เวลาจริง n real time
ตัวอย่างประโยค: เวลาที่บันทึกจะมีความคลาดเคลื่อนจากเวลาจริงไม่เกิน 3 วินาที

โดยจริง adv truly
ความหมายเหมือนกับ: ที่จริง , แท้จริง
ตัวอย่างประโยค: โดยจริงแล้วเขาต้องทำงานหนักมาก

โดยแท้จริง adv truly
ความหมายเหมือนกับ: จริงๆ , โดยแท้
ตัวอย่างประโยค: คำว่าเศรษฐกิจฟองสบู่นั้นถูกบัญญัติขึ้นเพื่ออธิบายเศรษฐกิจญี่ปุ่นโดยแท้จริง

ใจจริง n frankness
คำอธิบาย: ใจที่แท้จริง
ตัวอย่างประโยค: เจ้าของโรงพิมพ์ต้องผลิตหนังสือที่รู้ว่าขายได้ถึงแม้ว่าใจจริงเขาอาจไม่สนใจหรือไม่ชอบ หนังสือประเภทนี้

ที่จริง adv actually
ความหมายเหมือนกับ: ที่แท้ , แท้จริง , แท้ , แน่นอน
ตัวอย่างประโยค: ที่จริงสมชายเป็นคนดีกว่าที่เราคิดเอาไว้

ไม้จริง n genuine wood
คำอธิบาย: ไม้ต่างๆ ที่มีเนื้อแข็ง เว้นไม้ไผ่
ความหมายเหมือนกับ: ไม้เนื้อแข็ง

ข้อเท็จจริง n fact
คำอธิบาย: ข้อความหรือเหตุการณ์ที่เป็นมาหรือที่เป็นอยู่ตามจริง
หน่วยนับ: ข้อ
ความหมายเหมือนกับ: ความจริง , ความเป็นจริง , ข้อสรุป , ข้อพิสูจน์
ตัวอย่างประโยค: การประเมินผลต้องดูว่าผู้พูดมองข้อเท็จจริงจากไหน

ความจริงจัง n seriousness
ความหมายเหมือนกับ: ความเอาจริงเอาจัง
ตัวอย่างประโยค: ลูกน้องยกย่องความจริงจังในการทำงานของหัวหน้า

ความจริงใจ n sincerity
ความหมายเหมือนกับ: ความสุจริตใจ , ความบริสุทธิ์ใจ
ตัวอย่างประโยค: การมีความจริงใจต่อกันทำให้ประสบความสำเร็จในการทำงาน

ความสมจริง n reality
ความหมายเหมือนกับ: ความเหมือนจริง
ตัวอย่างประโยค: การผลิตภาพยนตร์ทั่วไปเน้นความสมจริงเป็นหลัก

จำนวนจริง n real number
หน่วยนับ: จำนวน
ความหมายเหมือนกับ: จำนวนตรรกยะ , จำนวนอตรรกยะ

ดีจริง int How good!
ความหมายเหมือนกับ: ดีจัง
ตัวอย่างประโยค: ดีจริงที่เธอมาทันเวลา

ทีเล่นทีจริง adv half-seriously

เท็จจริง n fact
ความหมายเหมือนกับ: ความจริง , ข้อเท็จจริง , เรื่องจริง

เท็จจริง v be real

อย่างเอาจริงเอาจัง adv seriously
ความหมายเหมือนกับ: อย่างตั้งใจ , อย่างจริงจัง
ตัวอย่างประโยค: น้องอ่านหนังสือเตรียมสอบอย่างเอาจริงเอาจัง

ของจริง n authentic
คำอธิบาย: ตัวจริงของแท้
ความหมายเหมือนกับ: ของแท้
คำตรงข้าม: ของเทียม , ของปลอม
ตัวอย่างประโยค: นาฬิกาเรือนนี้เป็นของจริงแน่นอน

ความจริง n truth
ความหมายเหมือนกับ: ความเป็นจริง
คำตรงข้าม: ความเท็จ
ตัวอย่างประโยค: หากเขายังไม่ยอมรับความจริง เขาก็จะไม่มีวันเป็นสุข

ความแท้จริง n reality
ความหมายเหมือนกับ: ความจริง , ข้อเท็จจริง , ความเป็นจริง
คำตรงข้าม: ความเท็จ

ความเป็นจริง n fact
ความหมายเหมือนกับ: ความจริง
คำตรงข้าม: ความเท็จ
ตัวอย่างประโยค: นักแสดงถ่ายทอดความเป็นจริงในเรื่องนี้ได้ทั้งหมดอย่างสมจริง

ด้วยใจจริง adv sincerely
ตัวอย่างประโยค: ด้วยใจจริงแล้วเขาก็ไม่อยากจะไปร่วมงาน แต่ก็จำใจต้องไป

ด้วยใจจริง adv sincerely
ตัวอย่างประโยค: ด้วยใจจริงแล้วเขาก็ไม่อยากจะไปร่วมงาน แต่ก็จำใจต้องไป

อันที่จริง adv in fact
คำอธิบาย: คำที่ใช้แสดงว่าความจริงไม่ตรงกับที่รู้หรือคิดหรือกล่าวมา
ความหมายเหมือนกับ: จริงๆ แล้ว , ความจริง , ที่จริง , ที่แท้
ตัวอย่างประโยค: อันที่จริงฉันก็กลัวว่าผู้อ่านจะเบื่อกันซะก่อน ที่หมู่นี้ฉันมุ่งแต่เขียนถึงวิธีเสริมสวยชะลอความแก่อยู่เรื่อย ๆ

ไม่จริงใจ adj insincere

ไม่ยอมรับความจริง v deceive oneself

ตามจริง adv actually
คำตรงข้าม: โกหก , เท็จ

พูดเกินจริง v exaggerate
คำตรงข้าม: กล่าวตามจริง

สู้กับความจริง v confront the truth

ตามที่จริง adv as a matter of fact
ความหมายเหมือนกับ: อันที่จริง

เหมือนจริง adv truthfully
ความหมายเหมือนกับ: น่าเชื่อถือ

เกินจริง v be unbelievable
ความหมายเหมือนกับ: ไม่น่าเชื่อ , อัศจรรย์

เกินจริง adj unbelievable
ความหมายเหมือนกับ: ไม่น่าเชื่อ , อัศจรรย์

เกินจริง adv unbelievably
ความหมายเหมือนกับ: ไม่น่าเชื่อ , อัศจรรย์

โดยความเป็นจริง conj in fact
ความหมายเหมือนกับ: ตามที่เป็นจริง

ตามที่เป็นจริง conj in fact
ความหมายเหมือนกับ: โดยความเป็นจริง

การเอาจริงเอาจัง n seriousness

ความจริงแท้ n truth
ความหมายเหมือนกับ: สัตย์

คำพูดไม่จริง n lie
ความหมายเหมือนกับ: คำปด , คำเท็จ , คำโกหก

คำพูดไม่จริง n lie
ความหมายเหมือนกับ: คำปด , คำเท็จ , คำโกหก

ตามจริง adv straightforwardly

ความจริงอันเป็นที่สุด n ultimate truth
ความหมายเหมือนกับ: ประโยชน์อย่างยิ่ง , เนื้อความอย่างยิ่ง

ได้จริง adv effectively
ความหมายเหมือนกับ: แน่

ชื่อจริง n given name

การรู้แจ้งเห็นจริง n enlightenment
ความหมายเหมือนกับ: การรู้แจ้ง

ความเอาจริงเอาจัง n seriousness

ความเหมือนจริง n reality

ที่จริงแล้ว adv in fact
ความหมายเหมือนกับ: จริงๆ แล้ว

ดำจริง adj jet-black
ความหมายเหมือนกับ: ดำสนิท , ดำมิดหมี , ดำปี๊ดปี๋ , ดำปี๋

เรื่องจริง n fact
ความหมายเหมือนกับ: ความจริง , ข้อเท็จจริง

ไม่จริงจัง adv falsely
ความหมายเหมือนกับ: หลอก , เล่นๆ

ดำจริง adj jet-black
ความหมายเหมือนกับ: ดำสนิท , ดำมิดหมี , ดำปี๊ดปี๋
คำตรงข้าม: ขาว

ดำจริง adj jet-black
ความหมายเหมือนกับ: ดำสนิท
คำตรงข้าม: ขาว

รักจริง n real love
คำตรงข้าม: รักลวงค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top