จริง

ภาษาอังกฤษ


adv really
คำอธิบาย: เป็นอย่างนั้นแน่แท้ ไม่กลับเป็นอย่างอื่น เช่น ข้อนี้เป็นความจริง
ความหมายเหมือนกับ: แน่แท้ , แน่นอน , แท้จริง , จริงๆ
คำที่เกี่ยวข้อง: truly , indeed
คำตรงข้าม: เท็จ , โกหก , หลอกลวง
ตัวอย่างประโยค: ภาพยนตร์เรื่องนี้วิเศษจริง แต่มันทำให้ชาวบ้านเข้าใจผิดคิดว่าคอมพิวเตอร์ทำได้ทุกสิ่งทุกอย่าง
adj real
ความหมายเหมือนกับ: แท้
คำที่เกี่ยวข้อง: true , actual , authentic , genuine
คำตรงข้าม: ปลอม
ตัวอย่างประโยค: ถึงแม้จะเป็นซีพียูจำลองก็ต้องกำหนดให้เหมือนของจริง