จราจร

ภาษาอังกฤษ


n traffic police
คำอธิบาย: ผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการเคลื่อนไปมาตามเส้นทางของยวดยาน คน หรือสัตว์ที่คนจูง ขี่ หรือไล่ต้อนไป
หน่วยนับ: คน
ความหมายเหมือนกับ: ตำรวจจราจร
คำที่เกี่ยวข้อง: traffic policeman
ตัวอย่างประโยค: จราจรที่กรุงเทพฯ ทำงานหนักมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเปิดเทอม
v traffic
คำอธิบาย: การใช้ทางของผู้ขับขี่ คนเดินทาง หรือคนที่จูง ขี่ หรือไล่ต้อนสัตว์
ความหมายเหมือนกับ: การขับขี่ยวดยานพาหนะ
คำที่เกี่ยวข้อง: movement of vehicles
ตัวอย่างประโยค: ข่าวสารเกี่ยวกับการติดขัดของจราจรช่วยให้เราเลือกเส้นทางไปทำงานได้ดียิ่งขึ้น