จรัสแสง

ภาษาอังกฤษ


v shine
คำอธิบาย: ฉายแสงออกมาอย่างสดใสสว่างแจ่มแจ้ง
ความหมายเหมือนกับ: เปล่งแสง , ฉายแสง
คำที่เกี่ยวข้อง: glow , glitter , glisten , radiate , beam , flash , twinkle , sparkle , glare
ตัวอย่างประโยค: ดาวบนฟ้าจรัสแสงแข่งกันสว่างใสไปทั่วท้องฟ้า