จรวด

ภาษาอังกฤษ


n rocket
คำอธิบาย: อาวุธหรือยานอวกาศที่ขับเคลื่อนด้วยความเร็วสูงมาก โดยใช้เชื่อเพลิงในตัวเองเผาไหม้เป็นแก๊สพุ่งออกมาจากส่วนท้าย มีทั้งชนิดที่ใช้เชื้อเพลิงแข็งและชนิดที่ใช้เชื้อเพลิงเหลว
หน่วยนับ: ลำ, ลูก
คำที่เกี่ยวข้อง: space vehicle , rocket engine , missile
ตัวอย่างประโยค: เมื่อนักบินอวกาศจะนำจรวดกลับลงสู่พื้นโลกเขาจะต้องนำจรวดลงสู่พื้น ดินในช่วงที่มีอากาศดี