จรด

ภาษาอังกฤษ


v reach
คำอธิบาย: จ่อให้ถึง
ความหมายเหมือนกับ: จด , ถึง
คำที่เกี่ยวข้อง: stretch to , touch , abut
ตัวอย่างประโยค: เรานั่งเรือจากฝั่งสงขลาไปสู่เกาะยอแล้วข้ามท้องทะเลไปจรดฝั่งหัวเขาแดง
prep till
ความหมายเหมือนกับ: ถึง , จนถึง , จนกระทั่ง
คำที่เกี่ยวข้อง: until
ตัวอย่างประโยค: เกษมกับเพื่อนผู้หนึ่งเดินย่ำพระนครเพื่อหางานทำตั้งแต่เช้าจรดเย็น