จรจัด

ภาษาอังกฤษ


adj vagrant
คำอธิบาย: ไม่มีอาชีพและไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่ง
คำที่เกี่ยวข้อง: unsettled , aimless , homeless
ตัวอย่างประโยค: แมวที่อาจารย์เลี้ยงไว้มีอยู่หลายตัวเป็นแมวจรจัด