จร

ภาษาอังกฤษ


v wander
คำอธิบาย: เดินทางไป
ความหมายเหมือนกับ: ไป , เที่ยวไป
คำที่เกี่ยวข้อง: roam , ramble , rove
ตัวอย่างประโยค: แม่ค้าหาบเร่จะจรไปทุกแห่งเพื่อขายสินค้า
adj temporary
ความหมายเหมือนกับ: ชั่วคราว
คำที่เกี่ยวข้อง: impermanent
คำตรงข้าม: ถาวร , ประจำ
ตัวอย่างประโยค: นอกจากมีงานประจำที่จะต้องทำแล้ว เขายังมีงานจรเข้ามาไม่ขาดสาย