จยย.

ภาษาอังกฤษ


n motor cycle
คำอธิบาย: เรียกรถที่เดินด้วยกำลังเครื่องยนต์ กำลังไฟฟ้า หรือพลังงานอื่น และมีล้อไม่เกิน 2 ล้อ
ความหมายเหมือนกับ: จักรยานยนต์


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top