จมูกไว

ภาษาอังกฤษ


adj quick to know
คำอธิบาย: ได้กลิ่นไว, ได้ข่าวเร็ว
คำตรงข้าม: จมูกช้า
ตัวอย่างประโยค: ฉันต้องเอาตัวรอดโดยต้องเป็นคนหูตาไว เป็นคนจมูกไว


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top