จมูกโด่ง

ภาษาอังกฤษ


v have a prominent nose
คำอธิบาย: จมูกที่เป็นสันเด่นออกมา
ตัวอย่างประโยค: ลูกชายคนเล็กของเขาจมูกโด่งผิดกับพ่อแม่