จมูกบี้

ภาษาอังกฤษ


v have a flattened nose
คำอธิบาย: จมูกที่แฟบผิดปกติ
ตัวอย่างประโยค: ฝรั่งส่วนน้อยจมูกบี้ ส่วนใหญ่จมูกโด่งกันหมด