จมูก

ภาษาอังกฤษ


n nose
คำอธิบาย: อวัยวะส่วนหนึ่งที่ยื่นออกมา อยู่เหนือปาก มีรู 2 รู สำหรับดมกลิ่นและหายใจเข้าหายใจออก
หน่วยนับ: จมูก
คำที่เกี่ยวข้อง: organ of smell
ตัวอย่างประโยค: จมูกประกอบด้วยจมูกส่วนนอก และโพรงจมูกซึ่งแบ่งเป็นซ้ายและขวา