จมูก

ภาษาอังกฤษ


n nose
คำอธิบาย: อวัยวะส่วนหนึ่งที่ยื่นออกมา อยู่เหนือปาก มีรู 2 รู สำหรับดมกลิ่นและหายใจเข้าหายใจออก
หน่วยนับ: จมูก
คำที่เกี่ยวข้อง: organ of smell
ตัวอย่างประโยค: จมูกประกอบด้วยจมูกส่วนนอก และโพรงจมูกซึ่งแบ่งเป็นซ้ายและขวา

คำที่มี "จมูก" ในคำ


จมูกไว adj quick to know
คำอธิบาย: ได้กลิ่นไว, ได้ข่าวเร็ว
คำตรงข้าม: จมูกช้า
ตัวอย่างประโยค: ฉันต้องเอาตัวรอดโดยต้องเป็นคนหูตาไว เป็นคนจมูกไว

จมูกวัว n pipe
คำอธิบาย: ท่อที่ต่อจากสูบให้เปลวไฟไปลงเบ้า

จมูกโด่ง v have a prominent nose
คำอธิบาย: จมูกที่เป็นสันเด่นออกมา
ตัวอย่างประโยค: ลูกชายคนเล็กของเขาจมูกโด่งผิดกับพ่อแม่

จมูกบี้ v have a flattened nose
คำอธิบาย: จมูกที่แฟบผิดปกติ
ตัวอย่างประโยค: ฝรั่งส่วนน้อยจมูกบี้ ส่วนใหญ่จมูกโด่งกันหมด

จมูกแบน v have a flat nose
คำอธิบาย: จมูกที่มีลักษณะแฟบลงไปกว่าปกติ
ตัวอย่างประโยค: นางแบบคนนี้จมูกแบน แต่ก็ดูสวยแบบเก๋ไก๋ดี

จมูกหัก v break one´s nose
คำอธิบาย: จมูกที่มีลักษณะแฟบแบนลงที่ตรงกลางสันจมูก
ตัวอย่างประโยค: นักมวยฝ่ายแดงจมูกหักจนต้องยุติการชก

ปลายจมูก n nose tip
คำอธิบาย: ส่วนปลาย หรือส่วนยอดของจมูก
ตัวอย่างประโยค: งวง คือ ปลายจมูกของช้าง ซึ่งย่นยาวออกมาจนใช้จับฉวยอะไรๆ ได้

ร่องจมูก n skin between nostrils
หน่วยนับ: ร่อง
ตัวอย่างประโยค: เขม่าติดอยู่ที่ร่องจมูก เช็ดออกสิ

สันจมูก n bridge of the nose
คำอธิบาย: ส่วนของจมูกที่มีลักษณะเป็นสัน
ความหมายเหมือนกับ: ดั้ง , ดั้งจมูก
ตัวอย่างประโยค: สันจมูกของเขาแตกเพราะฝีมือของอ้ายวายร้าย

ขื่อจมูก n nasal septum
คำอธิบาย: แกนกลางระหว่างช่องจมูก
หน่วยนับ: แผ่น
ความหมายเหมือนกับ: ดั้ง , ดั้งจมูก
ตัวอย่างประโยค: เธอเปลี่ยนขื่อจมูกมาใหม่ โด่งกว่านางเอกละครเสียอีก

คัดจมูก v have a stuffed nose
ตัวอย่างประโยค: ไวรัสชนิด Rhino Virus ทำให้เป็นหวัดซึ่งหวัดชนิดนี้มีอาการน้อยแค่ คัดจมูก น้ำมูกไหล อ่อนเพลีย เจ็บคอเป็นอยู่ไม่นานก็หายเองได้

โครงจมูก n bridge
หน่วยนับ: โครง
ความหมายเหมือนกับ: กระดูกจมูก
ตัวอย่างประโยค: ชาวตะวันตกจะมีโครงจมูกที่ใหญ่กว่าชาวเอเซียมาก

โรคจมูกอักเสบ n rhinitis
ตัวอย่างประโยค: ฝุ่นบ้านเป็นสารก่อภูมิแพ้ ที่ทำให้เกิดโรคจมูกอักเสบจากภูมิแพ้ได้

เตะจมูก v be appetizing
คำอธิบาย: ได้กลิ่นอย่างแรง
ตัวอย่างประโยค: กลิ่นหอมของอาหารพัดมาเตะจมูกผม

จูงจมูก v lead someone by the nose
คำอธิบาย: ถูกเขาชักนำไปโดยไม่ใช้ความคิดของตน
ความหมายเหมือนกับ: ชักนำ , หว่านล้อม
ตัวอย่างประโยค: เขาไม่ใช่คนที่ใครจะมาจูงจมูกเขาง่ายๆ

ช่องจมูก n nasopharynx

ดั้งจมูก n bridge
ความหมายเหมือนกับ: ดั้ง , สัน , สันจมูก
ตัวอย่างประโยค: เธอขยับแว่นที่ดั้งจมูก

เหยียบจมูก v tread on someone´s toes
คำอธิบาย: บังอาจมาทำให้ชั้นเชิงหรือเกียรติของเขาด้อยลงไปต่อหน้าธารกำนัล
ความหมายเหมือนกับ: ลบเหลี่ยม , หมิ่นเชิง
ตัวอย่างประโยค: เขาเข้ามาเหยียบจมูกพ่อถึงในบ้าน ยังจะไม่ยอมเอาเรื่องเขาอีก

โพรงจมูก n sinus
คำอธิบาย: โพรงอากาศเป็นช่องกลวงภายในจมูก
ตัวอย่างประโยค: สารเคมีจากสระว่ายน้ำทำให้โพรงจมูกอักเสบ

กระดูกจมูก n bridge

ช่องจมูกวัวควาย n hole in a nose of an ox or a buffalo through which put a cord/rope called

ลายทางข้างจมูกนกกระทา n straight-lines from the nose of a partridgeค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top