จมปลัก

ภาษาอังกฤษ


v be stagnant
คำอธิบาย: ติดอยู่กับที่
ความหมายเหมือนกับ: ดักดาน
คำที่เกี่ยวข้อง: be stuck , be glued to one´s place
คำตรงข้าม: ก้าวหน้า , เจริญก้าวหน้า
ตัวอย่างประโยค: เธอต้องเรียนหนังสือเพื่อให้มีรายได้ และจะได้ไม่จมปลักอยู่กับชีวิตในชุมชนแออัดอีกต่อไป