จมดิ่ง

ภาษาอังกฤษ


v submerge
ความหมายเหมือนกับ: จม
คำที่เกี่ยวข้อง: sink
คำตรงข้าม: ลอย


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top