จม

ภาษาอังกฤษ


v sink
คำอธิบาย: หายลงไปหรืออยู่ใต้พื้นผิว
คำที่เกี่ยวข้อง: submerge
คำตรงข้าม: ลอย
ตัวอย่างประโยค: เมื่อเหลียวมองรอบข้างจึงรู้ว่าเรือยังไม่จม แต่ระดับน้ำในเรือสูงเลยหัวเข่าขึ้นมาแล้ว