จบเห่

ภาษาอังกฤษ


v be done for
ความหมายเหมือนกับ: จบ , สิ้นท่า , หมดท่า
คำที่เกี่ยวข้อง: be finished , be doomed
คำตรงข้าม: เริ่ม , เริ่มต้น
ตัวอย่างประโยค: ถ้าปีหน้าพวกเธอยังเรียนไม่จบล่ะก็ จบเห่แน่นอน