จบเรื่อง

ภาษาอังกฤษ


v end
ความหมายเหมือนกับ: สิ้นเรื่อง , หมดเรื่อง
คำที่เกี่ยวข้อง: finish , settle , be brought to an end , come to an end


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top