จบเรื่อง

ภาษาอังกฤษ


v end
ความหมายเหมือนกับ: สิ้นเรื่อง , หมดเรื่อง
คำที่เกี่ยวข้อง: finish , settle , be brought to an end , come to an end