จบเกม

ภาษาอังกฤษ


v be end
คำอธิบาย: หมดหรือจบการแข่งขัน
คำที่เกี่ยวข้อง: be finished
ตัวอย่างประโยค: การแข่งขันครั้งนี้จบเกมไปด้วยความพ่ายแพ้ของผู้มาเยือน