จบสิ้นกัน

ภาษาอังกฤษ


v be separated
ความหมายเหมือนกับ: เลิกรา , จบกัน , เลิกกัน