จบสิ้น

ภาษาอังกฤษ


v finish
ความหมายเหมือนกับ: จบ , สิ้นสุด , เสร็จสิ้น , เสร็จ , สำเร็จ , ยุติ
คำที่เกี่ยวข้อง: end , stop , complete
คำตรงข้าม: เริ่ม , เริ่มต้น , ตั้งต้น
ตัวอย่างประโยค: การแข่งขันฟุตบอลโลกครั้งที่ 16 ได้จบสิ้นลงไปแล้ว