จบปัญหา

ภาษาอังกฤษ


v cease the problem
คำที่เกี่ยวข้อง: end the problem
คำตรงข้าม: สร้างปัญหา


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top