จบบริบูรณ์

ภาษาอังกฤษ


v end
คำอธิบาย: เสร็จโดยสมบูรณ์
คำที่เกี่ยวข้อง: come to an end , finish , complete
ตัวอย่างประโยค: บัดนี้งานของเขาจบบริบูรณ์แล้ว