จบท้าย

ภาษาอังกฤษ


v conclude
คำที่เกี่ยวข้อง: end , terminate , finish , wind up , cease , complete