จบชีวิต

ภาษาอังกฤษ


v die
ความหมายเหมือนกับ: ตาย , เสียชีวิต , สิ้นชีวิต
คำที่เกี่ยวข้อง: pass away , stop living
คำตรงข้าม: เกิด , กำเนิด , ถือกำเนิด
ตัวอย่างประโยค: ทหารจบชีวิตลงในสนามรบเป็นจำนวนมาก