จบการศึกษา

ภาษาอังกฤษ


v graduate
ความหมายเหมือนกับ: จบ