จบ

ภาษาอังกฤษ


v end
คำอธิบาย: สิ้นสุดคราวหนึ่งๆ
ความหมายเหมือนกับ: เลิก , สิ้นสุด
คำที่เกี่ยวข้อง: finish , come to an end
คำตรงข้าม: เริ่ม
ตัวอย่างประโยค: ผมขอย้ำอีกครั้งหนึ่งก่อนที่จะจบบทความนี้