จนได้

ภาษาอังกฤษ


adv in the end
คำที่เกี่ยวข้อง: ultimately , finally
ตัวอย่างประโยค: แม่เคยเตือนแล้วว่าให้ระวัง แล้วก็เกิดอุบัติเหตุขึ้นจนได้