จนแต้ม

ภาษาอังกฤษ


v be cornered
ความหมายเหมือนกับ: จนมุม , จนตรอก , หมดทางสู้ , หมดทางหนี
คำที่เกี่ยวข้อง: maneuver , be checkmated , be stalled , be at bay
ตัวอย่างประโยค: อย่าไปเซ้าซี้เขานักเลย ท่าทางเขาจะจนแต้มแล้วล่ะ