จนเดี๋ยวนี้

ภาษาอังกฤษ


conj heretofore
ความหมายเหมือนกับ: จนกระทั่งเดี๋ยวนี้ , จนกระทั่งปัจจุบันนี้
คำที่เกี่ยวข้อง: up to now , until now , up until now