จนหนทาง

ภาษาอังกฤษ


v be at one wit´s end
ความหมายเหมือนกับ: หมดปัญญา , สิ้นหนทาง
คำที่เกี่ยวข้อง: be at the end of one´s tether
คำตรงข้าม: มีภูมิ
v be at the end of one´s rope
ความหมายเหมือนกับ: หมดหนทาง
คำที่เกี่ยวข้อง: be driven to the wall , have no way out , be in an impasse
คำตรงข้าม: มีทางไป , มีหนทาง