จนมุม

ภาษาอังกฤษ


v corner
คำอธิบาย: ไม่มีทางหนีหรือหลีกเลี่ยง
ความหมายเหมือนกับ: จนแต้ม , จนตรอก , หมดทางสู้ , หมดทางหนี
คำที่เกี่ยวข้อง: maneuver , checkmate , stall , be at bay
ตัวอย่างประโยค: เกรียงไกร เตชะโม่งจนมุมตำรวจไทย