จนมาก

ภาษาอังกฤษ


v be penniless
ความหมายเหมือนกับ: อัตคัด , ขัดสน , ยากแค้น , ยากจน , อดอยาก , ไม่มีจะกิน
คำที่เกี่ยวข้อง: be extremely poor , be totally impoverished , be needy , be destitute , be indigent
คำตรงข้าม: ร่ำรวย , มั่งคั่ง , มั่งมี , อุดมสมบูรณ์