จนท.

ภาษาอังกฤษ


n authority
คำอธิบาย: ผู้มีหน้าที่, ผู้ปฏิบัติหน้าที่
ความหมายเหมือนกับ: เจ้าหน้าที่