จนตรอก

ภาษาอังกฤษ


v be cornered
ความหมายเหมือนกับ: จนมุม , จนแต้ม , หมดหนทาง , สุดทางหนี
คำที่เกี่ยวข้อง: maneuver , be checkmated , be stalled , be at bay
ตัวอย่างประโยค: ถึงอย่างไรก็จะสู้จนกว่าจะจนตรอกนั่นแหล่ะ