จนด้วยเกล้า

ภาษาอังกฤษ


v be baffled
ความหมายเหมือนกับ: สุดคิด , คิดไม่ออก , หมดปัญญาคิด , จนปัญญา
คำที่เกี่ยวข้อง: be at one´s wits´ end
ตัวอย่างประโยค: ถ้าเจอข้อสอบหินแบบนี้ เห็นทีจะจนด้วยเกล้าแล้วแน่ๆ