จนกระทั่งบัดนี้

ภาษาอังกฤษ


conj heretofore
ความหมายเหมือนกับ: จนเดี๋ยวนี้ , จนกระทั่งเดี๋ยวนี้ , จนกระทั่งปัจจุบันนี้
คำที่เกี่ยวข้อง: up to now , until now , up until now
ตัวอย่างประโยค: ตั้งแต่เรียนจบเมื่อ 5 ปีก่อน จนกระทั่งบัดนี้ฉันยังไม่เคยเจอพวกเพื่อนๆเลย