จนกรอบ

ภาษาอังกฤษ


v be penniless
ความหมายเหมือนกับ: จนมาก , อัตคัด , ขัดสน , ยากแค้น , ยากจน , อดอยาก , ไม่มีจะกิน
คำที่เกี่ยวข้อง: be extremely poor , be totally impoverished , be needy , be destitute , be indigent
คำตรงข้าม: ร่ำรวย , มั่งคั่ง , มั่งมี , อุดมสมบูรณ์
ตัวอย่างประโยค: แต่ก่อนเขาเป็นคนมั่งมีแต่บัดนี้เขาจนกรอบ


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top