จท.

ภาษาอังกฤษ


n The Harbour Department
ความหมายเหมือนกับ: กรมเจ้าท่า
คำที่เกี่ยวข้อง: HD.