จตุรภูมิ

ภาษาอังกฤษ


n Four Places
คำอธิบาย: ภูมิ 4 คือ 1. กามาวจรภูมิ ภูมิของผู้ท่องเที่ยวในกามภพ 2. รูปาวจรภูมิ ภูมิของผู้ท่องเที่ยวในรูปภพ 3. อรูปาวจรภูมิ ภูมิของผู้ท่องเที่ยวในรูปภพ 4. โลกุตรภูมิ ภูมิอันพ้นจากโลก


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top