จตุรพิธพร

ภาษาอังกฤษ


n the Four Blessing; 1. Age (long life); 2. Skin (tender complexion); 3. Happiness (mental happiness); 4. Health ( good health)
คำอธิบาย: พร 4 ประการ คือ อายุ วรรณะ สุขะ พละ, ใช้ในการให้พร ขอให้มีอายุยืน มีผิวพรรณผ่องใส มีความสุขกายสุขใจ และมีกำลังแข็งแรง
ตัวอย่างประโยค: ขอให้มีจตุรพิธพรกันถ้วนหน้าในปีใหม่ที่จะมาถึงนี้


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top