จตุรพิธ

ภาษาอังกฤษ


adj four fold
คำอธิบาย: มี 4 อย่าง
ความหมายเหมือนกับ: สี่อย่าง , สี่ประการ