จตุรพักตร์

ภาษาอังกฤษ


n four-faced
คำอธิบาย: ผู้มี 4 หน้า คือ พระพรหม
ความหมายเหมือนกับ: พระพรหม , สี่หน้า
คำที่เกี่ยวข้อง: the creator of the Universe
ตัวอย่างประโยค: จตุรพักตร์ หมายถึงพระพรหม