จตุรงค์

ภาษาอังกฤษ


n four divisions
ความหมายเหมือนกับ: องค์ 4 , 4 เหล่า
คำที่เกี่ยวข้อง: four components , four parts