จตุปัจจัย

ภาษาอังกฤษ


n offering
ความหมายเหมือนกับ: สิ่งของถวายพระ , เครื่องไทยธรรม
คำที่เกี่ยวข้อง: gifts , articles that are suitable for alms , alms