จดๆ จ้องๆ

ภาษาอังกฤษ


v hesitate
คำอธิบาย: จะทำก็ไม่แน่ใจ
ความหมายเหมือนกับ: จดจ้อง , ลังเลใจ , ไม่แน่ใจ , ไม่ตัดสินใจ
คำที่เกี่ยวข้อง: waver , be uncertain , be unsure , be undecided
คำตรงข้าม: มั่นใจ , แน่ใจ
ตัวอย่างประโยค: มัวแต่จดๆ จ้องๆ อยู่นั่นแหล่ะ ไม่ยอมลงมือทำเสียที