จดหมายตอบรับ

ภาษาอังกฤษ


n reply
คำที่เกี่ยวข้อง: answer , response
ตัวอย่างประโยค: ผู้สมัครจะทราบผลทางจดหมายตอบรับที่ทางเราจัดส่งไปให้