จดหมัด

ภาษาอังกฤษ


v guard
ความหมายเหมือนกับ: ยกหมัด , ตั้งท่ามวย
ตัวอย่างประโยค: นักมวยตั้งท่าจดหมัด