จดทะเบียนสมรส

ภาษาอังกฤษ


v register a marriage certificate
คำอธิบาย: ลงบันทึกข้อความเป็นหลักฐานทางกฎหมายว่า เป็นสามีภรรยากัน
ความหมายเหมือนกับ: จดทะเบียน
คำตรงข้าม: จดทะเบียนหย่า , หย่า
ตัวอย่างประโยค: ในปัจจุบันมีผู้ที่กินอยู่ร่วมกัน โดยไม่จดทะเบียนสมรสเป็นจำนวนมาก